viernes, 18 de abril de 2008

La balada de la presó de Reading


(fragment)

For oak and elm have pleasant leaves

That in the springtime shoot:

But grim to see is the gallows-tree,

With its adder-bitten root,

And, green or dry, a man must die

Before it bears its fruit!


The loftiest place is that seat of grace

For which all worldlings try:

But who would stand in hempen band

Upon a scaffold high,

And through a murderer's collar take

His last look at the sky?


It is sweet to dance to violins

When Love and Life are fair:

To dance to flutes, to dance to lutes

Is delicate and rare:

But it is not sweet with nimble feet

To dance upon the air!


Oscar Wilde

The Balad of Reading Gaol


Traducció:

Doncs el roure i l’om tenen fulles amables / que surten a la primavera, / però és macabre de veure l’arbre de la forca / amb la seva arrel mossegada per l’escurçó / i, verd o sec, un home ha de morir / per a que aquest arbre doni el seu fruit.

El més elevat en aquesta seu de gràcia / cap a la qual tendeix tot allò terrenal, / però, qui voldria ser amb corvata de cànem / a dalt d’un patíbul / i a través d’un llaç assassí / llançar la seva darrera mirada al cel?

Dolç és ballar al compàs dels violins / quan la vida i l’amor són formosos; / ballar al compàs de les flautes i llaguts / és delicat i exquisit, / però no és agradable ballar a l’aire / amb àgils peus!


Oscar Wilde és un conegut dramaturg britànic que va ser condemnat a la presó per ser homosexual a l’època victoriana, quan això era considerat un crim. Allà va escriure una de les seves composicions més notables: La balada de la presó de Reading, de la qual aquí n’ofereixo un fragment.

No hay comentarios: