viernes, 29 de febrero de 2008

Quan la parella d’aus ofrenaQuan la parella d’aus ofrena

la dansa d’amor

i llisca per l’aigua

del riu que l’acull,

s’atansa, s’allunya,

s’esguarda complaguda,

es torna a atansar

i enllaça els colls,

dos interrogants bellíssims

en el ball del desig;

les admirem, l’estimat i jo,

darrere el finestral,

mentre les mans

s’entrellacen còmplices


El ble i la llum

Rosa Fabregat


Bella poesia que relata la unió d’una parella de cignes que van anar a viure al riu Segre, a prop de la casa de l’escriptora a Lleida.

miércoles, 27 de febrero de 2008

L'arbre de l’esperança


En un prat, gemat arreu,

l'arbre hi ha de l'Esperança;

amb la mà ningú no l'heu;

ell no mai es desatansa.

De ses fulles a la veu,

par que el món es torni dansa;

té les ires sota peu

i és tot dret com una llança.

Sols de veure'l un matí,

us sabríeu deixondir,

ulls caiguts, races esclaves.

Canta l'arbre verdejant

i les branques pugen tant

que a mig aire ja són blaves.


Josep Carner

martes, 26 de febrero de 2008

Les bruixes

Van les bruixes, van les bruixes,

van les bruixes pels barrancs

buscant fulles, collint herbes

i gargulls dels espinalls.

Poliol i herba pucera,

te de roca als roquissalls.

Van les bruixes, van les bruixes,

van rebuscant pels solans.

Van les bruixes, van les bruixes

voreta del riu avall,

collint joncs i gavarnera,

plantatge, ortigues i cards.

De fuells i corrojoles

se n'omplen lo devantal

i cullen flor de saüc

i blets pels pataquerals.

A l'ombria herba fetgera,

als bancals grapats de gram,

al ribàs herba bovina

i l'herbeta de la sang.

Van les bruixes pels camins

buscant flors al mes de maig.

Se les emporten a casa

i les posen a secar.

Bruixetes de Pena-roja,

bruixetes de devuit anys,

que cureu la malaltia

que ningú més pot curar;

cureu-mos del mal d'amors

amb les flors del mes de maig,

que quan arribo l'estiu

les herbes s'assecaran

pel riu no baixarà aigua

i les fonts s'eixugaran,

i pel caminet de l'hort

de flors ja no n'hi haurà.

Bruixetes de Pena-roja,

bruixetes de devuit anys,

vatres que cureu de gràcia,

no mos deixeu per curar.


Desideri Lombarte


Un poema preciós de Desideri Lombarte, un poeta de la Franja de Ponent poc conegut per desgràcia entre nosaltres. Sempre m’han agradat les històries de bruixes, de dones sàvies que coneixen les herbes i els remeis naturals, herència d’un passat que desapareix.

lunes, 25 de febrero de 2008

L’ingrat
Prou t’estimo, mareta:

ja tornaré algun dia.

em dol deixar-te vella

i ara que em necessites.

Prou t’estimo, mareta,

però uns ulls ara em criden.


Sé que no et mereixia,

muller, companya, amiga.

Vaig estimar-te un dia

i tu tota la vida,

muller, companya, amiga.

Però uns ulls ara em criden.


No creguis mai, petita,

allò que puguin dir-te.

El teu pare t’estima,

no em siguis enemiga,

filla meva, petita.

Però uns ulls ara em criden.


Poemes de l’alquimista

Josep Palau i Fabre


Descansi en pau, Josep Palau i Fabre.


viernes, 22 de febrero de 2008

Sailing To ByzantiumThat is no country for old men. The young

In one another’s arms, birds in the trees

—Those dying generations—at their song,

The salmon-falls, the mackerel-crowded seas,

Fish, flesh, or fowl, commend all summer long

Whatever is begotten, born, and dies.

Caught in that sensual music all neglect

Monuments of unageing intellect.


An aged man is but a paltry thing,

A tattered coat upon a stick, unless

Soul clap its hands and sing, and louder sing

For every tatter in its mortal dress,

Nor is there singing school but studying

Monuments of its own magnificence;

And therefore I have sailed the seas and come

To the holy city of Byzantium.


O sages standing in God’s holy fire

As in the gold mosaic of a wall,

Come from the holy fire, perne in a gyre,

And be the singing-masters of my soul.

Consume my heart away; sick with desire

And fastened to a dying animal

It knows not what it is; and gather me

Into the artifice of eternity.


Once out of nature I shall never take

My bodily form from any natural thing,

But such a form as Grecian goldsmiths make

Of hammered gold and gold enamelling

To keep a drowsy Emperor awake;

Or set upon a golden bough to sing

To lords and ladies of Byzantium

Of what is past, or passing, or to come.


William Butler Yeats


Traducció:

Aquell no és un país per a homes vells. Els joves / agafats del braç, les aus als arbres / - les generacions que moren - cantant, / els salts d’aigua del salmó, els mars plens de tonyina, / peixos, animals, ocells, encomien tot l’estiu / tot allò que es reprodueix, neix i mor. / Captiu d’aquesta música sensual tot ignora / monuments d’intel·lecte que no envelleix.

Un home vell no és res més que una cosa miserable, / un abric esparrecat sobre un bastó, a menys / que l’ànima aplaudeixi i canti, i canti més fort / per cada arruga al seu vestit mortal. / Ni hi ha una altra escola de cant que l’estudi / de monuments de magnificència única; / i per això he navegat els mars i he vingut / a la sagrada ciutat de Bizanci.

Oh savis que esteus al foc sagrat de Déu / i al daurat mosaic d’un mur, / vingueu del foc sacre, gireu fin a mi, / i sigueu els mestres de cant de la meva ànima. / Consumiu el meu cor; malalt de desig / i lligat a un animal agonitzant / no sap què és; i porteu-me / a la il·lusió de l’eternitat.

Una vegada fora de la natura, no he de prendre / la meva forma de cap cosa natural, / sinó una forma com la que els orfebres grecs fan / d’or refinat i esmalt daurat / per a mantenir despert un endormiscat Emperador; / o posen en una branca daurada per que canti / als senyors i les dames de Bizanci / sobre allò passat, allò present, o allò per vindre.


M’enamora Yeats, tant per la bellesa de les seves paraules, com pel perfecte formalisme que fa servir, així com pel simbolisme de la seva poesia.

jueves, 21 de febrero de 2008

Mor vestit de seda, el dia, de seda i de vernís

Que s'emporten les barcasses

del cel negre de tronades

núvols grocs a les drassanes

dellà el gorg de les maragdes!


Que ara volten campanars

els bruixots de l'hora santa

i disparen al sol blanc

quan drecera i no s'espanta!


(No sabem si el cel és alt

ni si aquest grapat d'instants

resta, passa o ens embafa:

ni la mida del buit basta)


Que rengleres d'escolans

processonen ran dels astres,

piquen llaunes i campanes

i pregonen el desastre!


Que les hores enterrades

sols amb temps s'adormiran

i el desig d'entendre el cant

se'ns esmuny amb l'horabaixa!


Joan Barceló


Aquest poeta el vaig descobrir arran del disc de Túrnez i Sesé "El sol blanc". Poc després, em vaig comprar la recopilació de tota lse seva obra. Per desgràcia, va morir jove. Les seves poesies són complexes, transpuen simbolisme i mitologia.

miércoles, 20 de febrero de 2008

Frost at MidnightThe Frost performs its secret ministry,

Unhelped by any wind. The owlet's cry

Came loud--and hark, again ! loud as before.

The inmates of my cottage, all at rest,

Have left me to that solitude, which suits

Abstruser musings : save that at my side

My cradled infant slumbers peacefully.

'Tis calm indeed ! so calm, that it disturbs

And vexes meditation with its strange

And extreme silentness. Sea, hill, and wood,

This populous village ! Sea, and hill, and wood,

With all the numberless goings-on of life,

Inaudible as dreams ! the thin blue flame

Lies on my low-burnt fire, and quivers not ;

Only that film, which fluttered on the grate,

Still flutters there, the sole unquiet thing.

Methinks, its motion in this hush of nature

Gives it dim sympathies with me who live,

Making it a companionable form,

Whose puny flaps and freaks the idling Spirit

By its own moods interprets, every where

Echo or mirror seeking of itself […]


Samuel Taylor Coleridge, 1798


Traducció:

La gelada compleix el seu secret ofici, / sense ajut del vent. Un mussol deixa / el seu crit en la nit -escolta- immensa. / Tots reposen ja i em lliuro a aquesta / soledat que propicia el desvarieig. / Només resta al costat meu, al seu bressol, / la tranquil son del meu fill. / És tan pacífic! Tant, que pertorba / el pensament amb el seu extremat i rar / silenci. Mar, pujol i arbreda, / al costat d’aquest poble! Mar, pujol i bosc / amb els fets diaris de la vida, / inaudibles com somnis! La blau flama / decreix a la llar i ja no tremola; / només aquesta cinta interromp la calma, / agitánt-se encara sobre el portal. / El seu moviment a la calma d’aquesta escena / li dóna una semblança amb la meva vida, / li pren una amistosa forma / el feble flamejar del qual fa una joguina / del pensament i és interpretada / a la seva manera per l’ànima, que cerca / en cada cosa mirall de si mateixa [...]

martes, 19 de febrero de 2008

Corrandes d’exiliUna nit de lluna plena

tramuntàrem la carena,

lentament, sense dir re...

Si la lluna feia el ple

també el féu la nostra pena.


L’estimada m’acompanya

de pell bruna i aire greu

(com una Mare de Déu

que han trobat a la muntanya).


Perquè ens perdoni la guerra

que l’ensagna, que l’esguerra,

abans de passar la ratlla,

m’ajec i beso la terra

i l’acarono amb l’espatlla.


A Catalunya deixí

el dia de ma partida

mitja vida condormida;

l’altre meitat vingué amb mi

per no deixar-me sens vida.


Avui en terres de França

i demà més lluny potser,

no em moriré d’enyorança

ans d’enyorança viuré.


En ma terra del Vallès

tres turons fan una serra,

quatre pins un bosc espès,

cinc quarteres massa terra.

"Com el Vallès no hi ha res"


Que els pins cenyeixin la cala,

l’ermita dalt del pujol;

i a la platja un tenderol

que bategui com una ala.


Una esperança desfeta,

una recança infinita.

i una pàtria tan petita

que la somio completa.


Pere Quart (Joan Oliver)


Un dels més vells poemes d’exili que he llegit mai. Sobren els comentaris.

lunes, 18 de febrero de 2008

Cançoneta lleu e plana


Cansoneta leu i plana,

leugereta, ses ufana

farai, de Mon Marques,

del traichor de Mataplana,

q'es d'engan farsitz e ples.

A, Marques, Marques,Marques,

d'engan etz farsitz e ples.


Marques, ben aion las peiras

a Melgur depres Someiras,

on perdetz de las denz tres;

no.i ten dan, que las primeiras

i son e non paron ges.

A, Marques, Marques, Marques

d'engan etz farsitz e ples.


Del braz no.us pretz una figa,

que cabreilla par de biga

e portatz lo mal estes;

ops i auria ortiga

qe.l nervi vos estendes.

A, Marques, Marques, Marques,

d'engan etz farsitz e ples.


Marques, qui en vos se fia

ni a amor ni paria;

gardar se deu totas ves

qon qe.z an: de clar dia,

de nuoitz ab vos non an ges.

A, Marques, Marques, Marques,

d'engan etz farsitz e ples.


Guillem de Berguedà


Heus ací un fragment de la “Cançoneta leu e plana” del trobador Guillem de Berguedà que li dedica a un dels seus nombrosos enemics. En aquest cas, al marquès de Mataplana.

Com tota la poesia primerenca catalana, està escrita en la llengua culta de les composicions del moment: en occità. No he posat la traducció al català modern perquè crec que s’entén prou bé. A més a més, l’occità i el català són dues llengües bessones.

viernes, 15 de febrero de 2008

La ciutat llunyanaAra que el braç potent de les fúries aterra

la ciutat d'ideals que volíem bastir,

entre runes de somnis colgats, més prop de terra,

Pàtria, guarda'ns: - la terra no sabrà mai mentir.


Entre tants crits estranys, que la teva veu pura

ens parli. Ja no ens queda quasi cap més consol

que creure i esperar la nova arquitectura

amb què braços més lliures puguin ratllar el teu sòl.


Qui pogués oblidar la ciutat que s'enfonsa!

Més llunyana, més lliure, una altra n'hi ha, potser,

que ens envia, per sobre d'aquest temps presoner,


batecs d'aire i de fe. La d'una veu de bronze

que de torres altíssimes s'allarga pels camins,

i eleva el cor, i escalfa els peus dels pelegrins.Màrius TorresMàrius Torres és un descobriment tardà a la meva vida. La seva poesia és senzillament meravellosa i, per desgràcia, no molt abundant. Sembla ser que va fer una tria d’entre tots els poemes que tenia i només ens ha arribat una part d’allò que va escriure. Potser sigui per bé, però suposo que mai no ho sabrem.

jueves, 14 de febrero de 2008

The Raven


[…]

Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,

In there stepped a stately raven of the saintly days of yore;

Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he;

But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door,

Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door,

Perched, and sat, and nothing more.


Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,

By the grave and stern decorum of the countenance it wore.

"Though thy crest be shorn and shaven, thou," I said, "art sure no craven,

Ghastly grim and ancient raven wandering from the Nightly shore,

Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!"

Quoth the Raven, "Nevermore."


Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,

Though its answer little meaning, little relevancy bore;

For we cannot help agreeing that no living human being,

Ever yet was blest with seeing bird above his chamber door,

Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,

With such name as "Nevermore."


But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only

That one word, as if his soul in that one word he did outpour.

Nothing further then he uttered; not a feather then he fluttered,

Till I scarcely more than muttered, "other friends have flown before,

On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before."

Then the bird said, "Nevermore."

[…]


The Raven (1845)

Edgar Allan PoeTraducció:


La finestra vaig obrir i amb rítmic aleteig i aparença estranya, / va entrar un corb majestuós de la sacra edat d’antuvi. / Sense aturar-se ni un instant ni donar cap senyal de por, / amb aspecte senyorívol, / va anar a aturar-se sobre un bust de Minerva que decora / el capçal de la meva porta; / sobre el bust que representa la figura de Palas / va anar i es va aturar, i res més!

Va canviar llavors el negre ocellot en somriure la meva tristesa / amb la seva greu, torva i seriosa, decorosa gentilesa; / i li vaig dir: "Encara que la cresta calba portes, segur que / no ets corb nocturn, / vell, infaust corb fosc vagabund en la tenebra...! / Digues-me, quin és el teu nom, quin, / al regne plutonià de la nit i de la boira...?" / Digué el corb: "Mai més!".

Astorat vaig restar escoltant així parlar l’ocellot, / si bé la seva seca resposta no expressava poc o molt; / doncs precís és que convinguem que mai no hi hagué cap criatura / que aconseguís contemplar / cap au en la motllura de la seva porta pujada, / au o bèstia reposar / sobre efígie a la cornisa de la seva porta cisellada, / amb tal nom: "Mai més".

Mes el corb fix, immòbil, en la greu efígie aqueixa, / només digué aquesta paraula, com si la seva ànima hi anés en ella / lligada, ni una ploma movia, ni un accent / se le sentia pronunciar... / Vaig dir llavors a l’instant: "Ja altres abans s’han anat, / i a l’aurora en despuntar, / ell també marxarà volant com els meus somnis han volat". / Digué el corb: "Mai més!".

miércoles, 13 de febrero de 2008

La Balanguera

La Balanguera misteriosa

com una aranya d'art subtil,

buida que buida sa filosa,

de nostra vida treu lo fil.

Com una parca bé cavil.la

teixint la tela per demà.


La Balanguera fila, fila,

la Balanguera filarà.


Girant l'ullada cap enrera

guaita les ombres de l'avior,

i de la nova primavera

sap on s'amaga la llavor.

Sap que la soca més s'enfila

com més endins pot arrelar.


La Balanguera fila, fila,

la Balanguera filarà.


De tradicions i d'esperances

teix la senyera pel jovent

com qui fa un vel de noviances

amb cabelleres d'or i argent

de la infantesa que s'enfila, de la

vellura que se'n va.


La Balanguera fila, fila,

la Balanguera filarà.


Joan Alcover


Conec molt bé aquest poema, concretament la versió cantada. Me la cantava la meva àvia de petit i també ens la van fer cantar a l’escola. Actualment, és l’himne de les Illes Balears. Li tinc un gran afecte a aquesta poesia, suposo que perquè em porta records molt estimats.

martes, 12 de febrero de 2008

Ode to a Nightingale

My heart aches, and a drowsy numbness pains

My sense, as though of hemlock I had drunk,

Or emptied some dull opiate to the drains

One minute past, and Lethe-wards had sunk:

'Tis not through envy of thy happy lot,

But being too happy in thine happiness,-

That thou, light-winged Dryad of the trees

In some melodious plot

Of beechen green, and shadows numberless,

Singest of summer in full-throated ease.


O, for a draught of vintage! that hath been

Cool'd a long age in the deep-delved earth,

Tasting of Flora and the country green,

Dance, and Provençal song, and sunburnt mirth!

O for a beaker full of the warm South,

Full of the true, the blushful Hippocrene,

With beaded bubbles winking at the brim,

And purple-stained mouth;

That I might drink, and leave the world unseen,

And with thee fade away into the forest dim:


Fade far away, dissolve, and quite forget

What thou among the leaves hast never known,

The weariness, the fever, and the fret

Here, where men sit and hear each other groan;

Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs,

Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies;

Where but to think is to be full of sorrow

And leaden-eyed despairs,

Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,

Or new Love pine at them beyond to-morrow.


John Keats (1795-1821)Traducció:

Oda a un rossinyol

El meu cor es dol i una letargia dolorosa ennuvola / els meus sentirs, como si hagués begut la cicuta / o buidat fins al fons un opi lent / fa un minut i cap al Leteo jo m’enfonsés; / no per enveja del teu feliç estat / sinó per ser feliç en la teva felicitat, / quan tu, lleu alada Drïade del bosc, / en un sector melodiós / de fajos verds i ombres incomptables / cantes a l’estiu amb gola plena deslliurada.

Oh! Per un glop de vi conservat / llargament al fons de la terra, / amb sabor de Flora i verd camp, / de ball i cançó provençal i daurat riure! / Oh! Per una copa plena del tebi sud, / plena de la fidel Hipocrene pudorosa, / amb breus bombolles barbotejant sobre el canto, / i porpra la boca; / que pugués beure i deixar el món sense ser vist, / i amb tu perdre’m al bosc opac:

Perdre’m lluny, dissoldre’m i oblidar gairebé / Allò que tu entre les fulles mai no vas conèixer: / la fatiga, la febre i l’ansietat / d’aquí, on els homes s’expliquen els seus laments, / on la tremolor agita uns tristos i darrers cabells blancs, / on el jove es torna prim, espectral i mor: / on pensar és vessar de angoixes i tristeses / de parpelles de plom, / on la bellesa no pot mantenir els seus ulls / encesos ni el nou Amor desitjar-los més d’un dia.


viernes, 8 de febrero de 2008

Vinyes verdes vora el mar
Vinyes verdes vora el mar,

ara que el vent no remuga,

us feu més verdes i encar

teniu la fulla poruga,

vinyes verdes vora el mar.

Vinyes verdes del coster,

sou més fines que la userda.

Verd vora el blau mariner,

vinyes amb la fruita verda,

vinyes verdes del coster.

Vinyes verdes, dolç repòs,

vora la vela que passa;

cap al mar vincleu el cos

sense decantar-vos massa,

vinyes verdes, dolç repòs.

Vinyes verdes, soledat

del verd en l'hora calenta.

Raïm i cep retallat

damunt la terra lluenta;

vinyes verdes, soledat.

Vinyes que dieu adéu

al llagut i a la gavina,

i al fi serrellet de neu

que ara neix i que ara fina...

Vinyes que dieu adéu!

Vinyes verdes del meu cor...

Dins del cep s'adorm la tarda,

raïm negre, pàmpol d'or,

aigua, penyal i basarda.

Vinyes verdes del meu cor...

Vinyes verdes vora el mar,

verdes a punta de dia,

verd suau cap al tard...

Feu-nos sempre companyia,

vinyes verdes vora el mar!

Josep Maria de Sagarra


Cançons de rem i de vela


Aquest és un dels primers poemes catalans que recordo. Possiblement el vaig sentir per primer cop al llibre de lectures de l’assignatura de català i recordo que ja llavors em va agradar moltíssim, tant per la seva musicalitat, com per les imatges que hi transpuen.


Obra poètica de Josep Maria de Sagarra:


 • Primer llibre de poemes, 1914
 • El Mal Caçador, 1916
 • Cançons d'abril i de novembre, 1918
 • Cançons de taverna i d'oblit, 1922
 • Cançons de rem i de vela, 1923
 • Cançons de totes les hores, 1925
 • El comte Arnau, 1928
 • El poema de Nadal, 1931
 • La rosa de cristall, 1933
 • Àncores i estrelles, 1936
 • Entre l'equador i els tròpics, 1937, 1947
 • El poema de Montserrat, 1956
 • Poemes satírics, 1989

jueves, 7 de febrero de 2008

The Lady of Shalott
On either side the river lie

Long fields of barley and of rye,

That clothe the wold and meet the sky;

And through the field the road run by

To many-tower'd Camelot;

And up and down the people go,

Gazing where the lilies blow

Round an island there below,

The island of Shalott.


Willows whiten, aspens quiver,

Little breezes dusk and shiver

Through the wave that runs for ever

By the island in the river

Flowing down to Camelot.

Four grey walls, and four grey towers,

Overlook a space of flowers,

And the silent isle imbowers

The Lady of Shalott.


By the margin, willow veil'd,

Slide the heavy barges trail'd

By slow horses; and unhail'd

The shallop flitteth silken-sail'd

Skimming down to Camelot:

But who hath seen her wave her hand?

Or at the casement seen her stand?

Or is she known in all the land,

The Lady of Shalott?


The Lady of Shalott

Alfred Tennyson


Traducció:

A tots dos costats del riu es despleguen / camps d’ordi i de sègol / que vesteixen el clar del bosc i toquen el cel; / i corre al costat del camp el camí / que duu a Camelot la de les torres; / Iiva la gent en anades i vingudes, / on els lliris creixen contemplant, / al voltant de l’illa d’allà abaix, / l’illa de Shalott.

El salze empalideix, tremola l’àlber, / cau en ombres la brisa i s’estremeix / en aqueixa onada que corre sense parar / a les riberes de l’illa pel riu / que flueix descendint cap a Camelot. / Quatre murs i quatre torres grises / dominen un lloc ple de flors, / i a l’illa silenciosa viu amagada / la Dama de Shalott.

Al costat del marge vetllat pels salzes / passen arrossegades les gavarres / per cadenciosos cavalls. Sense salutacions, / passa com volant la faluga, / amb la seva vela de seda cap a Camelot: / Mes, qui l’ha vista fer un gest / O qui l’ha vista abocada a la finestra? / O és que és coneguda a tot el regne, / la Dama de Shalott?


Aquestes són les tres primeres estrofes d’un dels poemes més bonics escrits mai en llengua anglesa: The Lady of Shalott, d’Alfred Tennyson i és el segon poema preferit pels britànics. La composició aludeix a la mitologia artúrica i va ser musicat fa uns anys per la cantant canadenca d’origen cèltic Loreena McKennitt.

miércoles, 6 de febrero de 2008

A muntanya

M'agrada el balcó gran de la muralla

quan la gent de la vila hi va a badar

i amb ull quasi inconmovible aguaita

el pas de la llunyana tempestat.

Passa la tempestat esgarrifosa

per damunt de la serra allà al davant,

tremolant de llampecs, silenciosa

per la gent de la vila i la del pla.

Com hi deu ploure en les profundes gorges

i en els plans solitaris de les valls!

Prou l'huracà els assota aquells cims nusos

i peta l'aigua en aquells rocs tan grans;

s'astoren els ramats, el pastor crida,

i algun avet cau mig-partit pel llamp!

Però al balcó gran de la muralla

no se sent res: la gent hi va a badar,

i amb ulls quasi incommovibles aguaita

el pas de la llunyana tempestat".


Joan Maragall, 1897De tots els poemes que parlen de la Cerdanya, aquest és sens dubte el que més m’agrada. Potser per haver-lo vist a la placa de la plaça de l’Ajuntament molts cops, potser perquè Maragall és dels meus poetes catalans favorits. En qualsevol cas, trobo que aquest poema té un quelcom que el fa especial.

martes, 5 de febrero de 2008

O Captain! My Captain!

O Captain! my Captain! our fearful trip is done;

The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won;

The port is near, the bells I hear, the people all exulting,

While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring:

But O heart! heart! heart!

O the bleeding drops of red,

Where on the deck my Captain lies,

Fallen cold and dead.

O Captain! my Captain! rise up and hear the bells;

Rise up—for you the flag is flung—for you the bugle trills;

For you bouquets and ribbon’d wreaths—for you the shores a-crowding;

For you they call, the swaying mass, their eager faces turning;

Here Captain! dear father!

This arm beneath your head;

It is some dream that on the deck,

You’ve fallen cold and dead.

My Captain does not answer, his lips are pale and still;

My father does not feel my arm, he has no pulse nor will;

The ship is anchor’d safe and sound, its voyage closed and done;

From fearful trip, the victor ship, comes in with object won;

Exult, O shores, and ring, O bells!

But I, with mournful tread,

Walk the deck my Captain lies,

Fallen cold and dead.


Walt Whitman, dedicated to Abraham Lincoln

Leaves of Grass


Traducció:

Oh Capità, mon Capità: / El nostre atzar´s viatge ha conclòs. / Finalment ha vençut la nau i el premi fou guanyat. / Ja el port es troba proper, / Ja s’escolta la campana / i ja sento els crits exultants de la gent, / amb la mirada segueix la nau sobirana. / Però, ¿no veus, cor, oh cor, / Com els fils vermells van caient / sobre el pont on el meu Capità / roman estès, gelat i mort? / Oh Capità, mon Capità: / Aixeca’t i escolta com et criden / les campanes. / Per tu s’hissen banderes i els clarins ressonen. / Són per a tu els rams, les corones, les cintes. / Per tu la multitud s’agombola, / per tu plora, per tu la seva ànima flameja / i la mirada ansiosa, en veure’t, es recrea. / Oh Capità, Pare meu estimat! / Posaré el meu braç sobre el teu coll. / És només una il·lusió que en aquest pont / Et trobis estès, gelat i mort. / El meu pare no respon. / Els seus llavis no es mouen. / És pàl·lid, pàl·lid. Gairebé sense pols, inert. / Ja no el pot animar el meu ansiós braç fort. / Ancorada es troba la nau: la seva ruta ha conclòs. / Feliç entra al port de tornada del seu viatge. / La nau ja ha vençut la fúria de les onades. / Oh platges, alegreu-vos; soneu, clares campanes / en tant que camino amb pas trist, incert, / pel pont on és mon Capità / per sempre estès, gelat i mort.Suposo que molts de vosaltres recordareu els primers versos d’aquest conegut poema de Whitman per la pel·lícula El club de los poetas muertos. Es tracta d’un poema que sempre m’ha acompanyat i que és el meu favorit de tots els que estan escrits en anglès. Tracta de la mort de Abraham Lincoln, un dels meus personatges històrics més admirats i és d’una bellesa freda i tendra.

lunes, 4 de febrero de 2008

Assaig de càntic en el temple

Oh!, què cansat estic de la meva covarda,

vella, tan salvatge terra,

i com m'agradaria d'allunyar-me'n,

nord enllà, on diuen que la gent és neta,

i noble, culta, rica, lliure,

desvetllada i feliç.

Aleshores a la congregació,

els germans dirien desaprovant:

"Com l'ocell que deixa el niu,

així l'home que abandona el seu indret",

mentre jo ja ben lluny, em riuria,

de la llei de l'antiga saviesa

d'aquest meu àrid poble,

Però no he de seguir mai el meu somni,

i em quedaré aquí fins a la mort,

car sóc també molt covard i salvatge,

i estimo a més amb un desesperat dolor

aquesta meva pobra,

bruta, trista, dissortada pàtria.


De “El caminant i el mur” (1954), Salvador Espriu.


Salvador Espriu (1913-1985) és un poeta extraordinàriament difícil i hermètic, però el seu simbolisme i les seves imatges són d’una bellesa colpidora un cop hi penetres al seu univers particular. La poesia trïada és de les meves favorites, tot i que la major part de la seva obra m’encanta, especial Cementiri de Sinera.


Principals obres poètiques:

 • Cementiri de Sinera (1946)
 • Les cançons d'Ariadna (1949)
 • Mrs. Death (1952)
 • El caminant i el mur (1954)
 • Final del laberint (1955)
 • La pell de brau (1960)

viernes, 1 de febrero de 2008

Ozymandias

I met a traveller from an antique land

Who said: Two vast and trunkless legs of stone

Stand in the desert. Near them on the sand,

Half sunk, a shatter'd visage lies, whose frown

And wrinkled lip and sneer of cold command

Tell that its sculptor well those passions read

Which yet survive, stamp'd on these lifeless things,

The hand that mock'd them and the heart that fed.

And on the pedestal these words appear:

"My name is Ozymandias, king of kings:

Look on my works, ye Mighty, and despair!"

Nothing beside remains: round the decay

Of that colossal wreck, boundless and bare,

The lone and level sands stretch far away.


Percy B. Shelley

“Ozymandias”, 1817Traducció:

Vaig conèixer un viatger d’un antic país / Que va dir: dues vastes cames de pedra sense tronc / S’aixequen al desert. Prop d’elles, a la sorra, / Mig soterrades, reposa un rostre destrossat. El seu semblant, / Els seus llavis arrugats, el seu fred gest de domini i menyspreu / confirmen que el seu autor va comprendre aquestes passions / que, gravades en pedres inerts, sobreviuen / a la mà que va saber copiar-les amb menyspreu /i al mateix cor que las va alimentar. / Cisellades sobre aquestes coses sense vida / Prou va llegir el seu esculptor les passions que encara sobreviuen / la mà i el cor d’aquell qui les substentà. / I apareixen al pedestal aquestes paraules: / “Em dic Ozimàndies, rei de reis. / Contempla les meves obres, tu, poderós i desespera.” / Res roman. Al voltant de la decadència / D’aquesta immensa ruïna, il·limitada i despullada / S’estén llunyana la sorra solitària.


Percy Bysshe Shelley (1792-1822) és un dels més importants poetes romàntics anglesos, que s’associa a altres grans poetes com John Keats o Lord Byron. Va morir molt jove i estava casat amb Mary Shelley, autora de Frankenstein.

Els dos poemes de Shelley que més m’agraden són “Ozymandias” i “No desperteu la serp”. Pel que fa a “Ozymandias” es tracta d’un sonet, escrit el desembre de 1817 i publicat el 1818. El títol correspon a la transcripció grega del praenomen del faraó Ramsès II: User-maat-re Setep-en-re.