lunes, 25 de agosto de 2008

Let a florid music praise


III.


Let a florid music praise,

The flute and the trumpet,

Beauty's conquest of your face:

In tha land of flesh and bone,

Where from citadels on high

Her imperial standards fly,

Let the hot sun

Shine on, shine on.


O but the unloved have had power,

The weeping and striking,

Always: time will bring their hour;

Their secretive children walk

Through your vigilance of breath

To unperdonable Death,

And my vows break

Before his look.


Febrer, 1936


Twelve Songs (Dotze cançons)


Wystan Hugh Auden (1907-1973)Traducció:

Deixa que una florida música enalteixi, / la flauta i la trompeta, / la conquesta de la bellesa del teu rostre: / en aquella terra de carn i ossos, / on des de les ciutadelles a les alçades / onegen els seus estendarts imperials, / deixa que el sol que crema / continuï lluint, continuï lluint.

Oh, però els despitats han tingut poder, / els plors i els cops, / sempre: el temps precipitarà la seva hora; / els seus reservats fills traspassen / la vigilància del teu alè / fins a la Mort imperdonable / i es trenquen els meus vots / davant la seva mirada.

No hay comentarios: